Jaganath - producent okularów korekcyjnych niesoczewkowych

   

Ankieta opracowana w oparciu o zalecenia Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych.
Proszę o informację po trzech miesiącach użytkowania okularów

TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE